menu button

Bank:

Handelsbanken reg. og kontonr.: 7633-2158203

Har du lyst til at støtte Dansk Skolebridge, finder du de nødvendige oplysninger her:

SKOLEBRIDGE – intelligent udvikling af den næste generation

Vil du eller din virksomhed være med til at støtte et nyt og epokegørende initiativ i folkeskolen, der udvikler og modner vores børn og unge på en ny og anderledes måde?

BRIDGE: -

  • udvikler matematiske, psykologiske og logiske evner
  • stimulerer hjernen, styrker koncentrationsevnen og forbedrer derved indlæringsevnen
  • styrker børn og unges sociale udvikling og fremmer integration
  • er et universelt sprog, der træner og udvikler samarbejde og kommunikation

Du tilbydes

  • At støtte et fantastisk projekt
  • Eksponering over for børn og unge (samt deres forældre og bedsteforældre) via Dansk Skolebridges arrangementer på skoler, på vores hjemmeside, foldere, sociale medier og den omfattende presseomtale, skolebridge oplever – både lokalt og landsdækkende.
  • Eksponering over for de 200.000 danskere, der spiller bridge, og som følger udviklingen i skolebridge med stor interesse, samt de mere end 500.000 danskere, som gerne vil stifte bekendtskab med bridge.
  • Mulighed for at involvere dine medarbejdere gennem et bridgearrangement i virksomheden

Virksomhedssponsorater tegnes på årsbasis:

Klør:               kr. 25.000

Ruder:            kr. 50.000

Hjerter:           kr. 75.000

 

Personlige sponsorater tegnes på årsbasis:

Klør:              kr. 2.500

Ruder:           kr. 5.000

Hjerter:          kr. 10.000

 

Vi deltager meget gerne i et møde, hvor vi dels kan fortælle mere om Dansk Skolebridge og dels drøfte, på hvilke måder din virksomhed kan indgå i vore aktiviteter.

Med venlig hilsen

DANSK SKOLEBRIDGE

 

Bank:

Handelsbanken reg. og kontonr.: 7633-2158203